<<
>>

Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов’язки. Виконує операцiї з приймання, визначення, справжності та платiжностi, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами.
Сортує грошові білети i монети за номіналами, а також на придатні та непридатнi для обiгу, виявляє фальшивi, старi, пошкодженi грошовi бiлети i монети. Формує, упаковує, оформлює грошовi бiлети i монети. Згiдно з iнструкпiєю щодо емiсiйно-касової роботи. Обмiнює пошкодженi грошовi бiлети i монети. Складає касову звiтність. Зберiгає iнформацію, що становить службову тасмницю або носить конфiденцiйний характер. Додержує правил норм охорони працi та протипожежиого захисту.

Повинен знати: нормативно-методичнi матерiали щодо ведення касових операцiй; форми касових i банкiвських документiв; правила приймання, видачi, облiку i зберiгання грошових сум i цiниих паперiв; Порядок оформлення прибуткових I видаткових документів; лiмiти залишкiв готiвки в касi, правила забезпечення їх зберiгання; порядок складання касово; звiтностi; перелiк iнформацiї, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер; державну мову; основи психологiї працi; правила експлуатацi комп’ютерної, обчислювальної та органiзацiйної технiки; основи трудового законодавства; правила i норми охорони працi та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освiта та iндивiдуальне навчання. Без вимог до стажу роботи.

<< | >>
Источник: Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків». 2009

Еще по теме Кваліфікаційна характеристика:

 1. Кваліфікаційна характеристика
 2. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
 3. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
 4. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 6. 8. Кваліфікаційні комісії нотаріату
 7. Словник-довідник
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 9. § 3. Принципи організації та діяльності державного апарату
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. 3.4.3. Порушення законності в діяльності прокуратури: їх причини і шляхи подолання
 12. § Б.Соціально-психологічніаспекти юридичної діяльності
 13. §2. Психологіясудді
 14. § 1. Психологія прокурорської діяльності
 15. §2. Психотехніка судової промови
 16. §3. Психологічніособливості промовисудді, прокурорайадвокатавсуді
 17. §2. Психологія судді
 18. § 1. Психологія прокурорської діяльності
 19. §2. Психотехніка судової промови
 20. §3. Психологічні особливості промови судді, прокурорайадвокатавсуді