<<
>>

Тема 14 Захист прав і законних інтересівсуб’єктів господарювання в Україні

Поняття права на захист. Форми та способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правове становище господарських судів. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія: поняття, зміст, порядок складання та розгляду. Правова ха-

рактеристика позову. Зміст позовної заяви. Вирішення спорів гос-

подарським судом: характеристика основних стадій. Порушення провадження у справі. Розгляд справи по суті. Винесення рішення у справі. Характеристика апеляційного та касаційного проваджень. Вирішення спорів третейськими судами. Виконання рішень господарських і третейських судів.

<< | >>
Источник: Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2005. — 208 с.. 2005

Еще по теме Тема 14 Захист прав і законних інтересівсуб’єктів господарювання в Україні:

  1. Тема 14 Захист прав і законних інтересівсуб’єктів господарювання в Україні
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -