>>

Зміст

Вступ 6

РОЗДІЛ 1. Основи правового регулювання господарської діяльності 7

§ 1. Поняття та види господарської діяльності 7

§ 2. Поняття та види господарських відносин 14

§ 3.

Поняття та система господарського законодавства 18

РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26

§ 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26

§ 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 31

§ 3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності 35

§ 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39

РОЗДІЛ 3. Суб’єкти господарювання 48

§ 1. Поняття та види суб’єктів господарювання 48

§ 2. Поняття та види підприємств. Об’єднання підприємств 54

§ 3. Поняття та види господарських товариств 61

§ 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів госпо- дарювання 64

РОЗДІЛ 4. Майнові засади господарювання 67

§ 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь- кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання 67

§ 2. Правові режими майна суб’єктів господарювання 74

§ 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності 76

§ 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфе- рі господарювання 79

§ 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності 82

РОЗДІЛ 5. Господарські зобов’язання 85

§ 1. Загальні положення про господарські зобов’язання 85

§ 2. Господарські договори 90

§ 3. Виконання і припинення господарських зобов’язань 96

РОЗДІЛ 6. Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності.

Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 106

§ 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності 106

§ 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 110

§ 3. Види господарсько-правових санкцій 113

§ 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи 119

§ 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт- ражі. Порядок виконання судових рішень 122

РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства 128

§ 1. Поняття банкрутства 128

§ 2. Провадження у справах про банкрутство 134

§ 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника 144

РОЗДІЛ 8. Правовий захист економічної конкуренції 150

§ 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції 150

§ 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій 152

§ 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці 159

§ 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України 164

§ 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяль-

ності в Україні 168

РОЗДІЛ 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 172

§ 1. Поняття, суб’єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності 172

§ 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) 178

§ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 186

§ 4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 192

РОЗДІЛ 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні 201

§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні 201

§ 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України 204

§ 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвесту- вання за межі України 209

§ 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій 213

§ 5. Правовий режим вільних економічних зон 216

РОЗДІЛ 11. Правове регулювання ринку фінансових послуг 219

§ 1. Поняття та види фінансових послуг 219

§ 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг 230

§ 3. Правовий статус окремих фінансових установ 234

РОЗДІЛ 12. Правові засади контролю господарської діяльності 239

§ 1. Поняття та елементи контролю 239

§ 2. Види контролю та система правоохоронних та право- застосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання 244

§ 3. Форми контролю за законодавством України 251

Словник-довідник 258

| >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме Зміст:

 1. 58. Российский федерализм: становление и развитие
 2. ПЕРЕХОД К НОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕФОРМ. [ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ГЛАСНОСТЬ. 1987-1988
 3. II. Постмодерн и его “изм”.
 4. МАРКСИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛ В XIX ВЕКЕ
 5. СТРУКТУРА ЗНАЧЕНИЯ
 6. Философия в Риме. Эклектический синкретизм и просветительские идеи Цицерона.
 7. ТЕОРИЯ ЦЕННОСТЕЙ - СМ. АКСИОЛОГИЯ ФЕМИНИЗМ - СМ. ФИЛОСОФИЯ ФЕМИНИЗМА
 8. логоцентризм ЛОГОЦЕНТРИЗМ - СМ. ДЕКОНСТРУКЦИЯ
 9. КОЛОНИАЛИЗМ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕССЫ
 10. Категории психологии и их связь с разными сторонами психического развития
 11. § 1. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОЦИАЛИЗМ СТРЕМИТСЯ ЗАМЕНИТЬ СОБОЙ СТАРЫЕ ВЕРОВАНИЯ
 12. VI ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
 13. 2. Проблема стандартизации и взаимозаменяемости вооружений в рамках НАТО
 14. Глава XII щ Анимизм ( продолжение)
 15. Глава XIV Анимизм (окончание)
 16. Трудовая школа второй ступени
 17. 9.2. Российский федерализм: становление, особенности развития, специфические черты отечественной модели
 18. Глава 6. Кто стоял за Февралем?
 19. ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ
 20. ТЕМА I. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ - ОСНОВА НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -