<<
>>

Структура окремих методик розслідування злочинів

Кожна окрема методика розслідування являє собою результат наукового дослідження, узагальнення практики розслідування певного виду злочинів, характеристики його як явища, що відображається у специфічних проявах наслідків, слідах.

У криміналістиці розроблена структура окремих методик розслідування, узагальнений варіант якої можна подати так:

а) криміналістична характеристика даного виду злочину;

б) типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та етапах його розслідування;

в) криміналістичні питання порушення кримінальної справи;

г) слідчі версії, обставини, що підлягають з’ясуванню;

ґ) організація і планування розслідування;

д) першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи;

е) особливості проведення окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних операцій);

є) забезпечення координації дій правоохоронних органів у розслідуванні та взаємодії з контролюючими та іншими державними органами, об’єднаннями громадян;

ж) заходи криміналістичної профілактики.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме Структура окремих методик розслідування злочинів:

 1. ВСТУП
 2. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
 3. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
 4. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
 5. § 2. Окремі методики розслідування різних видів злочинів
 6. Структура окремих методик розслідування злочинів
 7. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
 8. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
 9. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
 10. Від наукового редактора
 11. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 12. § 3. Завдання криміналістики
 13. § 4. Система криміналістики
 14. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
 15. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
 16. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та інших правоохоронних інституцій.
 17. § 2. Історія розвитку юридичної психології2
 18. §6. Судово-психологічна експертиза
 19. § 2. Історія розвитку юридичної психології10
 20. §6. Судово-психологічна експертиза
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -