<<
>>

§ 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні

Виникнення, розвиток і впровадження криміналістичних знань в Україні безпосередньо пов'язано з науковою та практичною діяльністю науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, кафедрами криміналістики Київського і Одеського університетів та Харківського юридичного інституту, а також діяльністю експертно-криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Вчені, які працювали і очолювали ці заклади, у Києві – С. І. Тихенко, в Харькові – М. М. Гроздинській та В. П. Колмаков підготували сузір’я молодих криміналістів, які складають школу українських криміналістів. Це В. Є. Коновалова, А. Н. Колесниченко, В. І. Гончаренко, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський, Г. А. Матусовській, М. Я. Сегай).

Зараз, в системі Міністерства юстиції України функціонує три інститути судових експертиз, одна криміналістична лабораторія і біля десяти філій, в яких виконуються в основному наступні види експертиз:

1) всі види криміналістичних: почеркознавча; авторознавча; судово-трасологічна; балістична; ідентифікація особистості за ознаками зовнішності; фототехнічна; техніко-криміналістичного дослідження документів; експертиза холодної зброї;

2) планово-економічні експертизи;

3) товарознавчі;

4) технічні (пожежно-технічні, автотехнічні, будівельні);

5) технологічні;

експертизи матеріалів, речовин, виробів, зокрема, наркотичних речовин, металів і сплавів, фарб та лаків, паливно-мастильних матеріалів, волокон, скла та кераміки, пластмас і полімерів;

7) фармацевтичні та фармакологічні;

8) харчових продуктів;

9) грунтознавчі і судово-біологічні тільки об'єктів рослинного і синтетичного походження листя, стеблів, кори, пилку, насіння; тваринного походження – пір'я, шерсті, луски; продуктів переробки рослин та тварин – хутра, шкіри, тканин; продуктів життєдіяльності – меду, смоли, камеді. Кров, екскременти, костякові останки та інші подібні об'єкти тваринного походження відносять до об'єктів судово-біологічної експертизи.

Останнім часом в теорії науки криміналістики та слідчої практики виникли нові види судових експертиз – судово-акустична (фоноскопічна, фонетична, електроакустична); одорологічна; експертиза комп'ютерної техніки та програмних засобів.

Останні знаходяться ще на стадії становлення і процесуальної регламентації.

Міністерство внутрішніх справ України має мережу експертних криміналістичних підрозділів. У кожному обласному і міському УВС функціонує експертно-криміналістичний підрозділ (відділ, відділення, група), а в Міністерстві внутрішніх справ України – Експертно-криміналістичне управління і Криміналістичний центр.

Головні завдання експертно-криміналістичних підрозділів такі:

а) техніко-криміналістичне обслуговування органів дізнання і слідства криміналістичною технікою і надання практичної допомоги у використанні її при збиранні джерел доказів;

б) виконання попереднього дослідження речових джерел інформації для органів дізнання;

в) виконання судових експертиз;

г) виявлення причетних до всиненого злочину осіб за допомогою криміналістичних обліків.

Структура експертно-криміналістичних апаратів УВС і УВСТ (міліція на транспорті) має у складі ось такі підрозділи:

- відділення (відділ) криміналістичних досліджень;

- відділення (відділ) спеціальних криміналістичних досліджень або базова криміналістична лабораторія повного профілю;

- група техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів;

- фотолабораторія;

- лабораторія (група) автоматизації розв'язання криміналістичних задач;

- зонально-методична група (відділення).

До відділення криміналістичних досліджень можуть входити лабораторії: дактилоскопічна, трасологічна, балістична, техніко-криміналістичного дослідження документів; дослідження рукописних текстів; холодної зброї; дослідження ознак зовнішності людини.

Відділ спеціальних криміналістичних досліджень складається з таких лабораторій (груп експертів), що досліджують: матеріали, речовини та вироби; біологічні об'єкти, пожежно-технічні і харчові. До базової спеціальної лабораторії повного профілю УВС належать:

- група дослідження матеріалів, речовин, виробів;

- лабораторія (група) біологічних досліджень;

- лабораторія (група) пожежно-технічних досліджень;

- група автотехнічних досліджень;

- лабораторія (група) вибухово-технічних досліджень;

- лабораторія (група) дослідження харчових продуктів.

Таким чином, експертно-криміналістичні підрозділи Міністерство внутрішніх справ України виконують майже всі види криміналістичних експертиз, а також інші класи експертиз, які є характерними для інститутів експертизи Міністерства юстиції України.

Співробітники криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ виступають як експерти в суді або фахівці при виконанні слідчих дій.

Експертні криміналістичні підрозділи є у Службі безпеки України і військових округах Міністерства оборони України.

Ці лабораторії виконують в основному попередні дослідження при виконанні дізнання і попереднього слідства, а також деякі види нескладних кримі- налістичних експертиз. Основна маса судових експертиз за постановами органів дізнанняa та попереднього слідства виконується в експертних установах Міністерства юстиції України – у Науково-дослідному інституті судових експертиз (НДІСЕ), їх філіях, Одеській науково-дослідній лабораторії судових експертиз (НДЛСЕ), а також у криміналістичних підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ України.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Керівниками і організаторами Київського Кабінету і НДІСЕ до 1917 р. були відомі вчені С. М. Потапов і В. Є. Фаворський, Ю. С. Сапожников, Б. О. Вахліс, В. К. Лисиченко, А. П. Сапун, І. П. Кононенко. Тепер інститутом керує В. К. Стринжа, який докладає багато зусиль для створення матеріально-технічної бази інституту, розвитку і вдосконалення його структури. В інституті функціонує дев’ять лабораторій і Львівська філія. Назвемо їх.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні:

  1. § 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -