<<
>>

Невідомий. Господарське право України. 2006. 2006

Правова регламентація господарської діяльності в наш час – у період переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки повинна спрямовуватися на закріплення в законодавстві економічно обґрунтованих принципів її функціонування в умовах конкуренції.

<< | >>
Розділ ІОсновні правові засади господарської діяльності
Глава 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні
Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльністі
Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность
Розділ ІІ. Суб’єкти господарювання
Глава 4. Законодавче визначення суб’єктівгосподарювання, порядку їх утворення та реєстрації
Глава 5. Види суб`єктів господарювання
Глава 6. Припинення діяльності суб`єктів господарювання
РОЗДІЛ ІІІ. МАЙНО ЯК ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Глава 7. Майнові права суб’єктів господарювання
§ 5. Особливості правового режиму державного та комунального майна
Глава 8. Правові засоби підвищення ефективності використання державного і комунального майна
§ 2. Концесії
Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
Глава 11. Цінні папери у господарській діяльності
Глава 12. Корпоративні права
Розділ IV. Господарські зобов’язання
Глава 13. Загальні положення про господарські зобов’язання
ГЛАВА 14. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
Г 15. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Глава 16. Виконання господарських зобовязань. припинення зобов’язань
Розділ V. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
Глава 17. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин
Глава 18. Відшкодування збитків у сфері господарювання
Глава 19. Штрафні та оперативно-господарські санкції
Глава 20. Адміністративно-господарські санкції
Глава 21. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 1. Конкуренція у сфері господарювання
§ 2. Обмеження конкуренції, природні монополії
§ 3. Антиконкурентні правопорушення
Глава 22. Визнання суб'єкта господарювання банкрутом
Розділ VI. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
Глава 23. Правова регламентація господарсько-торговельної діяльності
Глава 24. Правова регламентація перевезення вантажів
Глава 25. Капітальне будівництво
Глава 26. Правове регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності
Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання
§ 3. Розрахункові операції банків
Розділ VII. Спеціальні режими господарювання
Глава 28. Спеціальні (вільні) економічні зони
Розділ VIIІ. Зовнішньоекономічна діяльність
Глава 29. Загальні положення

Книги и учебники по дисциплине Хозяйственное право Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2005. — 208 с. - 2005 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков “Одиссей” 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с - .200 год
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -