<<
>>

Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП,. — 436 с.: іл. — Бібліогр.: с.. 2003

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судці, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

<< | >>
І. Загальна частина Розділ 1
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ основи І МЕТОДИ ЮРИДИЧНО психологі
Розділ 3 ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІ 36
II. Особлива частина
Розділ 4 ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ
Розділ 5 КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Розділ 6 психологія злочинного діяння
Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ слідчих дій
Розділ 8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ
Розділ 9
Розділ 10 ПСИХОЛОГІЯ діяльності ПРОКУРОРА Й АДВОКАТА (у кримінальних справах)
Розділ 1 1 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО ПРОМОВИ
Розділ 12 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Розділ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Розділ 14 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПСИХОЛОГІЯ

Книги и учебники по дисциплине Юридическая психология:

  1. И. Г. Малкина-Пых. психология поведения жертвы СПРАВОЧНИК ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОАОГА - 2006 год
  2. М. И. Еникеев. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии - 2005 год
  3. Еникеев М. И. . Юридическая психология. — М.: Издательство НОРМА. — 256 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - 2003 год
- Cоциальная психология - Возрастная психология - Гендерная психология - Детская психология общения - Детский аутизм - История психологии - Клиническая психология - Коммуникации и общение - Логопсихология - Матметоды и моделирование в психологии - Мотивации человека - Общая психология (теория) - Педагогическая психология - Популярная психология - Практическая психология - Психические процессы - Психокоррекция - Психологический тренинг - Психологическое консультирование - Психология в образовании - Психология лидерства - Психология личности - Психология менеджмента - Психология мышления и интеллекта - Психология педагогической деятельности - Психология развития и возрастная психология - Психология стресса - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Самосовершенствование - Семейная психология - Социальная психология - Специальная психология - Экстремальная психология - Юридическая психология -