<<
>>

73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій

Міжнародні міжурядові організації як суб"єкти міжнародного права грають усе більше активну роль у міжнародних відносинах. У зв"язку із цим виникає питання: чи несуть відповідальність і який образ міжнародні організації? Оскільки міжнародні організації мають неоднаковий обсяг міжнародної правосуб"єктності, що фіксується в їхніх установчих актах, то характер і обсяг відповідальності в них теж різний

Доктрина й практика міжнародного права виходять із того, що міжнародні організації як суб"єкти міжнародного права є суб"єктами міжнародно-правової відповідальності й міжнародних претензій.

Але в силу того що міжнародні організації є відносно молодим суб"єктом міжнародного права, проблема їхньої міжнародно-правової відповідальності перебуває в стадії розробки

Відповідальність міжнародної організації буде випливати з факту порушення її органами й посадовими особами як статутних положень організації, так і загальних норм міжнародного права. У практиці ООН мали місце випадки визнання цією організацією відповідальності за дії, зроблені особами зі складу збройних сил ООН. У цьому зв"язку можна згадати угоди ООН, ув"язнені в 1965-1967 р. з деякими державами по відшкодуванню збитку, заподіяного громадянам цих країн і їхньому майну в процесі проведення операцій збройних сил ООН Вконго.

На міжнародній арені міжнародна організація діє через свої органи й посадових осіб, тому фактично міжнародні правопорушення можуть робити саме вони. У цьому випадку може виникнути подвійна відповідальність організації. По-перше, перед державами-членами за порушення посадовою особою'або органом організації статутних положень і, по-друге, перед міжнародним співтовариством у цілому при порушенні норм загального міжнародного права. У зв"язку з тим що діяльність міжнародних організацій носить функціональний характер і їхній статус як суб"єктів міжнародного права відрізняється від статусу держав, питання про політичну відповідальність міжнародних організацій перебуває в стадії розробки й у практиці жодного разу не виникав. У доктрині ж міжнародного права існує думка, що до міжнародних організацій застосовні всі форми політичної відповідальності, не суперечній специфіці їх міжнародної правосуб"єктності

У цей час у міжнародній практиці проблема відповідальності міжнародних організацій вирішується переважно в площині компенсації матеріального збитку.

Так, у ряді угод по космосі - Договорі про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р.; Угоді про рятування космонавтів, поверненні космонавтів і поверненні об"єктів, запущених у космічний простір, 1968 р.; Конвенції про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об"єктами, 1972 р.- є норми, що встановлюють відповідальність міжнародних організацій і держав, що беруть участь у них, за збиток, що з"явився результатом космічної діяльності

Оскільки міжнародні організації часом не можуть самостійно компенсувати заподіяний ними збиток, виникає питання про необхідність солідарної відповідальності як самої організації, так і її держав-членів. Такий вид відповідальності, зокрема, передбачений ст. V Конвенції про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об'єктами 1972 г.

Специфіка діяльності міжнародної організації може привести до заподіяння матеріального збитку її посадовим особам, майну й приміщенням. У цих випадках міжнародна організація може виступати суб'єктом міжнародних претензій до причинителям збитку. Це знайшло підтвердження в консультативному висновку Міжнародного Суду ООН від 11 квітня 1949 р. «Про відшкодування збитку, понесеного на службі ООН». На підставі факту вбивства ізраїльськими терористами посередника ООН у збройному конфлікті між Ізраїлем і арабськими державами графа Бернадота й полковника Сірий Міжнародний Суд ООН визнав, що Організація Об'єднаних Націй як суб'єкт міжнародного права й носій міжнародних прав і обов'язків може здійснювати свої права шляхом пред'явлення міжнародних претензій

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій:

 1. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу
 2. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
 3. Тема 10. Адміністративна відповідальність
 4. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
 5. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
 6. 72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом
 7. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
 8. 74. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів
 9. № 13. Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди.
 10. 48.Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
 11. 51 .Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
 12. 55. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
 13. 88. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 14. 92. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.
 15. Тема 7Господарсько-правова відповідальність
 16. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -